Czy warto pozwać bank o kredyt frankowy i czy Frankowicze odzyskują pieniądze?

Jeżeli spłacasz kredyt we frankach lub już taki kredyt spłaciłeś pewnie zastanawiasz się, jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy za kredyt frankowy. Z tego wpisu dowiesz się:

Czy Frankowicze odzyskują pieniądze?

Po zakończonym postępowaniu o zwrot pieniędzy z kredytu frankowego Banki zazwyczaj szybko realizują wyrok sądu. Już po kilku dniach od prawomocnego wygrania sprawy o zwrot pieniędzy Bank przelewa zasądzoną kwotę na rachunek klienta. Może się jednak zdarzyć, że Bank opóźnia się ze spłatą zasądzonej kwoty. W takim przypadku należy skierować do komornika wniosek o wyegzekwowanie kwot z prawomocnego wyroku sądu. Pieniądze bardzo szybko trafiają na konto klienta, a wszelkie koszty postępowania egzekucyjnego ponosi Bank.

Ile można odzyskać z kredytu we frankach?

O tym, jaką kwotę można odzyskać z kredytu we frankach decyduje przede wszystkim kwota zaciągniętego kredytu oraz wysokość dokonanej spłaty. Warto wiedzieć, że Bank zostanie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot, które Frankowicz uiścił w wykonaniu nieważnej umowy. Chodzi zatem o wszelkie raty kapitałowe oraz odsetkowe uiszczone począwszy od pierwszej raty. Kwota, o jaką Frankowicz będzie walczył przed sądem jest ustalana na wstępnym etapie sprawy przez adwokata od spraw frankowych, w oparciu o zaświadczenie otrzymane z Banku.

Czy warto pozwać Bank o kredyt frankowy?

Po fachowej analizie umowy o kredyt w CHF pełnomocnik podejmuje decyzję, czy warto pozwać Bank. Jednak co istotne, Frankowicze masowo wygrywają z Bankami w sądach. 97 % spraw jest wygrywanych już na etapie I instancji, natomiast na etapie odwoławczym – 99 %.

Co z Frankowiczami, którzy już spłacili kredyt?

Całkowita spłata kredytu nie stoi na przeszkodzie dochodzenia zapłaty od Banku. Wykonanie umowy nie ma znaczenia dla stwierdzenia jej nieważności. Tak samo jak w przypadku kredytów spłaconych częściowo, Sąd uznaje umowę spłacone kredytu za nieważną od samego początku i nakazuje Bankowi zapłatę na rzecz kredytobiorcy.

Ile kosztuje adwokat w sprawie frankowej?

Adwokat pobiera wynagrodzenie za prowadzenie sprawy frankowej, które jest ustalane z Klientem w umowie. Umowa zabezpieczenia interesy Klienta. Na wynagrodzenie składa się stała kwota za sporządzenie pozwu oraz pozostałych pism w sprawie oraz procent za wygraną sprawę, płatny po prawomocnych zakończeniu postępowania i uzyskaniu pieniędzy od Banku. Dokładna wysokość wynagrodzenia jest ustala wspólnie z Klientem po wstępnej analizie sprawy.

Podsumowanie

Frankowicze wciąż masowo wygrywają z Bankami w sądach i warto pozwać Bank o zwrot pieniędzy z kredytu frankowego. Nawet Frankowicze, którzy już spłacili kredyt mogą dochodzić zwrotu swoich pieniędzy. Po wygranej sprawie Bank szybko realizuje wyrok Sądu i przelewa pieniądze na konto klienta. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy jest ustalane z Klientem na podstawie umowy i płatne po wygranej sprawie.