Rozwód – Szczecin

Kancelaria adwokacka adwokat Weroniki Zielińskiej zlokalizowana w mieście Szczecin to profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego, w tym spraw o rozwód, separację i podział majątku po rozwodzie. Pomoc prawna obejmuje wsparcie klienta na każdym etapie, od udzielania porad prawnych, po reprezentację klienta w sądzie. Wspieramy też klientów w postępowaniach towarzyszących, dotyczących kontaktów z dziećmi oraz ustalenia alimentów. Warto pamiętać, że w sądzie wygrywają ci, którzy potrafią przedstawić jednolitą, spójną argumentację, a przy tym zapanować nad własnymi emocjami. Dlatego tak cenna jest pomoc prawnika.

Rozwody i postępowania towarzyszące są to trudne, często bardzo skomplikowane sprawy, poruszające wiele intymnych kwestii, niezależnie od tego czy przyczyną jest zdrada małżeńska, przemoc domowa, niezgodność charakteru czy też inny powód. Dlatego tak ważne jest rzetelne i indywidualne podejście do każdego problemu. Rozwody i inne postępowania z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wymagają właściwej strategii i taktyki, a przy tym dużej dozy empatii i zrozumienia, gdyż zawsze wiążą się z ogromnymi emocjami, a do tego przeważnie są swego rodzaju walką. Szczególnie jeśli w planach jest postępowanie z orzekaniem o winie. Dlatego tak istotne jest wsparcie doświadczonego w prowadzeniu spraw rozwodowych adwokata.

Oczywiście można występować w sądzie bez pełnomocnika, ale dostosowanie się do wymogów formalnych określonych w przepisach procedury cywilnej i przygotowanie się do rozprawy jest dla osoby niezwiązanej z prawem dość trudne. Niewiedza na temat tego, jak przebiega postępowanie, jakie dokumenty należy przygotować do rozwodu, jak wykazać winę małżonka, o co sąd może zapytać w trakcie rozprawy, czy też jak reagować na zaczepki małżonka lub jego adwokata wzmaga dodatkowo stres. Występując samodzielnie przed sądem nie można oczekiwać pomocy, choćby w trakcie rozprawy, gdyż sędzia i urzędnicy sądowi nie mogą naruszać zasady bezstronności. Tym samym warto mieć po swojej stronie adwokata doświadczonego w sprawach rozwodowych, a takim jest adwokat Weronika Zielińska, prowadząca kancelarię adwokacką w Szczecinie.


Adwokat w Szczecinie

Zastanawiasz się, czy przyda Ci się adwokat? Rozwód wymaga trafnej oceny sytuacji prawnej, zrozumienia języka urzędowego w dokumentach formalnych i dostosowanie się do wymogów sądu. Warto wynająć adwokata również wtedy, gdy istnieją podejrzenia, że małżonek będzie uciekał się do manipulacji, zeznawania nieprawdy, zastraszania, a nawet preparowania dowodów, jak również wtedy gdy można się spodziewać, że małżonek będzie utrudniał kontakty z dziećmi lub unikał płacenia alimentów podczas postępowania rozwodowego.
 
Wynajęty pełnomocnik wykonuje wszelkie czynności niezbędne do przeprowadzenia sprawy o rozwód i postępowań towarzyszących. Przygotuje pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew o rozwód, ustali jakie załączniki należy dołączyć do pism procesowych, sporządzi wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie alimentów lub kontaktów z dziećmi czy też odpowiedź na taki wniosek. Ponadto pełnomocnik weźmie udział w rozprawie przed sądem i ułatwi przestawienie stanowiska klienta w sprawie. Jednocześnie zasugeruje najlepsze rozwiązania w zakresie sposobów rozwiązania małżeństwa, zasad opieki i władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz omówi kwestie związane z należnymi stronie alimentami. Adwokat, który reprezentuje klienta odpowie też na wszelkie pisma sądowe, przedstawi na żądanie sądu odpowiednie dokumenty i uporządkuje materiały dowodowe, niezbędne podczas udzielania sędziemu wyjaśnień. Prawnik pomoże także określić tezy dowodowe i powoła świadków.

Podział majątku

Pomoc pełnomocnika przyda się, gdy po rozwodzie będziemy się starali o podział majątku. Adwokat będzie niemal niezbędny szczególnie wtedy, gdy strony podstępowania, w trakcie małżeństwa zgromadziły znaczny majątek albo zaciągnęły kredyt o znacznej wysokości. Prawnik będzie też pomocny, jeśli pomiędzy byłymi małżonkami istnieją duże dysproporcje, na przykład w zakresie zarobków.
 
Każdy kto chce solidnie przygotować się do rozwodu, uregulować kontakty z dziećmi, uzyskać alimenty dla dzieci lub dla siebie, sprawiedliwie podzielić majątek i podjąć szereg innych działań – powinien zadbać o zapewnienie sobie profesjonalnego wsparcia. Takim wsparciem jest adwokat Weronika Zielińska. Wspólnie można przeprowadzić rozwód i podział majątku oraz inne postępowania towarzyszące, w tym czynności pozasądowe, możliwe szybko i sprawnie, skutecznie dążąc do jak najlepszego dla stron rozwiązania.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kancelarii adwokackiej adwokat Weroniki Zielińskiej, która obsługuje klientów ze Szczecina i okolic. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu usług prawnych i zasad prowadzonej z klientami współpracy.

Rozwód to proces prawny skutkujący oficjalnym zakończeniem małżeństwa. Jest to jeden z bardziej skomplikowanych proceduralnie i emocjonalnie procesów, mający na celu rozwiązanie istniejącego związku małżeńskiego. O rozwiązaniu małżeństwa decyduje sąd, wydając stosowne orzeczenie po przeprowadzeniu sprawy rozwodowej.

Procedura w sprawach rozwodowych

Do wszczęcia postępowania sądowego konieczne jest złożenie pozwu o rozwód przez jedno lub oboje małżonków w sądzie właściwym ze względu na ich miejsce zamieszkania. Powódka lub powód mogą wnioskować o rozwód z orzekaniem, lub bez orzekania o winie. W pierwszym przypadku postępowanie sądowe ma na celu ustalenie, że rozpad małżeństwa nastąpił z winy któregoś z małżonków. Pod pojęciem winy ustawodawca rozumie określone działanie lub zaniechanie, zależne od woli tego małżonka, np. zdradę albo przemoc domową. Przyczyny niezależne, np. choroba małżonka, nie zostaną uznane przez sąd za winę.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie strony decydują się na rozwiązanie małżeństwa bez ustalania małżonka winnego rozpadowi związku. Rozwód bez orzekania o winie jest szybszy, tańszy i mniej stresujący dla obu stron. Małżonkowie muszą tylko wyrazić wolę zakończenia małżeństwa.

Sąd orzeka ustanie małżeństwa, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia pomiędzy małżonkami. Podczas rozprawy rozwodowej poruszane są również takie kwestie jak:

  • prawo do opieki nad dziećmi – ustalenie, przy którym z rodziców dzieci będą przebywać i na jakich zasadach;
  • władza rodzicielska – ustalenie praw i obowiązków każdego z rodziców;
  • alimenty na rzecz dzieci lub małżonka, który nie jest winny rozkładowi pożycia, ale w wyniku rozwodu znalazł się w niedostatku (np. nie może samodzielnie utrzymać się finansowo);
  • zasady wspólnego korzystania z mieszkania po rozwodzie, jeśli w chwili orzeczenia rozwodu małżonkowie mieszkają razem.

Adwokat – pomoc przy rozwodzie

Ze względu na to, że w trakcie przeprowadzania rozwodu trzeba zadbać o wiele szczegółów, warto skorzystać z pomocy adwokata do spraw rozwodowych w Szczecinie. Adwokat zadba, aby rozwód przebiegł sprawnie, służąc poradą prawną, pomagając w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i reprezentując klienta w sądzie. Adwokat rozwodowy w Szczecinie może również poprowadzić negocjacje w sytuacji, gdy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem.