ADWOKAT WERONIKA ZIELIŃSKA

"Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem, jakie obowiązuje Adwokata" Fernand Payen

Adwokat w Szczecinie Weronika Zielińska
pomoc prawna

Pomoc Prawna

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi pomocy prawnej dla klientów indywidualnych w ich codziennych sprawach.

obsługa prawna firm

Obsługa Biznesowa

Oferuję stałą oraz doraźną obsługę przedsiębiorców oraz Spółek, w tym pomoc w odzyskiwaniu wierzytelności, sporządzenie projektów umów, doradztwo. 

Adwokat w Szczecinie Weronika Zielińska
O mnie

Nazywam się Weronika Zielińska i zarówno z powołania, jak i z zawodu jestem adwokatem.

Aplikację adwokacką ukończyłam przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej w 2017 r. W wykonywaniu pracy wyróżnia mnie przede wszystkim indywidualne podejście do każdej sprawy. Nie boję się kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań.

Dotychczasowi klienci i partnerzy Kancelarii cenią mnie za jasne i przejrzyste warunki współpracy. Moim zadaniem jest jak najszybsze i ekonomiczne doprowadzenie Twojej sprawy do końca.

Pomoc Prawna

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi pomocy prawnej dla klientów indywidualnych w ich codziennych sprawach. Świadczę usług z zakresu prawa:

Prawo Cywilne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zajmuję się m.in. udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, pomocy przedsądowej (negocjacje, odzyskiwanie należności) oraz prowadzeniem postępowań przed instytucjami RP, w tym oczywiście przed sądami. Prowadzę w szczególności sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, ochrony własności, bezumownego korzystania z rzeczy lub lokal, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli.

Prawo Karne

W ramach spraw z zakresu prawa karnego zajmuję się obroną osób podejrzanych i oskarżonych, ale również pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako ich pełnomocnik.

Postępowanie spadkowe

W ramach spraw z zakresu postępowania spadkowego zajmuję się m.in. sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, sprawami o dział spadku, podważenia testamentu, sprawami o zachowek oraz innymi.

Prawo Rodzinne i opiekuńcze

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmuję się m.in. sprawami o rozwód, separację, kontakty z dzieckiem, alimenty, władzę rodzicielską oraz inne, w których występuje element rodzinny.

Prawo gospodarcze

W ramach spraw z zakresu prawa gospodarczego zajmuję się ochroną interesów przedsiębiorców, spółek i podmiotów prawa handlowego w kontaktach biznesowych, przed instytucjami RP oraz przed sądami. W ramach tej działalności zajmuje się m.in. sprawami mającymi na celu odzyskanie należności, wydaniem ruchomości i nieruchomości, a ponadto sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz pomocą w negocjacjach.

Postępowanie egzekucyjne

W ramach pomocy w sprawach egzekucyjnych zajmuję się zarówno pomocom dłużnikom, jak i wierzycielom. Prowadzę sprawy mające na calu egzekucję Twoich należności, ale również obronę przed niesłuszną egzekucją.

Kancelaria adwokacka – adwokat Szczecin

Kancelaria adwokacka adwokat Weroniki Zielińskiej z siedzibą w mieście Szczecin, świadczy kompleksowe usługi prawne z takich dziedzin jak prawo karne, prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze i prawo gospodarcze. Kancelaria adwokacka zajmuje się także postępowaniami spadkowymi i egzekucyjnymi, jak również pomocą osobom, które zaciągnęły kredyty w oparciu o franki. Adwokat Weronika Zielińska zapewnia również kompleksową obsługę prawną firm.

Rozwód

Klienci kancelarii adwokackiej otrzymują pomoc prawną w przypadku spraw o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem, a także spraw o alimenty i innych – opierających się o prawo rodzinne i opiekuńcze. Osobisty charakter tego typu postępowania sprawia, że zespół kancelarii wykazuje się szczególną empatią oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Podział majątku

Konsekwencją większości spraw rozwodowych jest podział majątku. Rozwód skutkuje wyjściem ze współwłasności, przy czym sprawiedliwy podział majątku nie jest łatwym zadaniem. Dlatego nieocenione jest wsparcie doświadczonego prawnika, który pomoże sprawnie poprowadzić klienta przez całą procedurę.

Kredyt we frankach

Kredyty frankowe to wciąż problem wieku klientów. Kancelaria Weroniki Zielińskiej z siedzibą w mieście Szczecin oferuje takim osobom kompleksowe wsparcie. Dzięki fachowej pomocy prawnej możliwe jest nawet anulowanie kredytu. I to zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pomoc można uzyskać nawet wtedy, gdy franki zostały już spłacone.

Obsługa prawna firm

Ofertę kancelarii adwokackiej uzupełnia obsługa prawna firm. Kancelaria oferuje pełną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych tj. zarówno przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, jak i spółek i innych podmiotów prawa handlowego. Zajmuje się reprezentacją przed Krajowym Rejestrem Sądowym na etapie zakładania spółki oraz jej późniejszej działalności. W ramach stałej obsługi prowadzi bieżące postępowania przed Sądami i innymi instytucjami RP.
W kontaktach z klientem biznesowym adwokat Weronika Zielińska kieruje się przede wszystkim ekonomiką rozwiązań i przejrzystością zasad współpracy. Dysponuje też nowoczesnymi narzędziami oraz prowadzi współpracę z innymi Kancelariami, aby obsługa prawna firm spełniała wszelkie oczekiwania klientów.
kancelaria

Obsługa Biznesowa

Oferuję pełną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych tj. zarówno przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, jak i spółek i innych podmiotów prawa handlowego.

Zajmują się reprezentacją przed Krajowym Rejestrem Sądowym na etapie zakładania spółki oraz jej późniejszej działalności. W ramach stałej obsługi prowadzę bieżące postępowania przed Sądami i innymi instytucjami RP.

W kontaktach z klientem biznesowym kieruję się przede ekonomiką rozwiązań i przejrzystością zasad współpracy. Dysponuję nowoczesnymi narzędziami oraz prowadzę współpracę z innymi Kancelariami celem obsługi Twojej działalności.

Honorarium

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi. Kancelaria podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z klientem i przedstawieniu stanu sprawy. Zakres współpracy oraz zasady ustalania wysokości honorarium za prowadzenie sprawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zleceniu prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia uiszczona za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

ryczałtowy – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

godzinowy – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

młotek sędziowski

Ostatnie wpisy

Odpowiedzialność za długi małżonka

Odpowiedzialność za długi małżonka jest zagadnieniem skomplikowanym, ponieważ co do zasady każdy z małżonków dysponuje dwoma masami

Więcej

Wspólność majątkowa czy rozdzielność? Poznaj za i przeciw

Jeżeli planujesz wstąpić w związek małżeński to zapewne już wiesz (a jeżeli jeszcze nie wiesz, to musisz wiedzieć), że łączy się to z

Więcej
Kontakt

ul. Śląska 43a
70-431 Szczecin
+ 48 511 091 575

adwokat@adwokatwz.pl