WERONIKA ZIELIŃSKA ADWOKAT

„Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem, jakie
obowiązuje Adwokata” Fernand Payen

Pomoc Prawna

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi pomocy prawnej dla klientów indywidualnych w ich codziennych sprawach.

Obsługa Biznesowa

Oferuję pełną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych tj. zarówno przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, jak i spółek i innych podmiotów prawa handlowego.

Współpraca

Sprawy dla klientów niemieckojęzycznych oraz z elementami prawa niemieckiego.

Weronika Zielińska – O mnie

Nazywam się Weronika Zielińska i zarówno z powołania, jak i z zawodu jestem adwokatem.

Aplikację adwokacką ukończyłam przy Szczecińskiej Izbie Adwokackiej w 2017 r. W wykonywaniu pracy wyróżnia mnie przede wszystkim indywidualne podejście do każdej sprawy. Nie boję się kreatywnych i nowoczesnych rozwiązań.

Dotychczasowi klienci i partnerzy Kancelarii cenią mnie za jasne i przejrzyste warunki współpracy. Moim zadaniem jest jak najszybsze i ekonomiczne doprowadzenie Twojej sprawy do końca.

Pomoc Prawna

W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę usługi pomocy prawnej dla klientów indywidualnych w ich codziennych sprawach. Świadczę usług z zakresu prawa:

<

Cywilnego

<

Rodzinnego i opiekuńczego

<

Spadkowego

<

Karnego

<

Gospodarczego

<

Postępowanie egzekucyjne

Prawo Cywilne

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego zajmuję się m.in. udzielaniem porad prawnych, sporządzaniem opinii prawnych, pomocy przedsądowej (negocjacje, odzyskiwanie należności) oraz prowadzeniem postępowań przed instytucjami RP, w tym oczywiście przed sądami. Prowadzę w szczególności sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, ochrony własności, bezumownego korzystania z rzeczy lub lokal, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli.

Prawo Karne

W ramach spraw z zakresu prawa karnego zajmuję się obroną osób podejrzanych i oskarżonych, ale również pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem jako ich pełnomocnik..

Postępowanie spadkowe

W ramach spraw z zakresu postępowania spadkowego zajmuję się m.in. sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, sprawami o dział spadku, podważenia testamentu, sprawami o zachowek oraz innymi.

Prawo Rodzinne i opiekuńcze

W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego zajmuję się m.in. sprawami o rozwód, separację, kontakty z dzieckiem, alimenty, władzę rodzicielską oraz inne, w których występuje element rodzinny.

Prawo gospodarcze

W ramach spraw z zakresu prawa gospodarczego zajmuję się ochroną interesów przedsiębiorców, spółek i podmiotów prawa handlowego w kontaktach biznesowych, przed instytucjami RP oraz przed sądami. W ramach tej działalności zajmuje się m.in. sprawami mającymi na celu odzyskanie należności, wydaniem ruchomości i nieruchomości, a ponadto sporządzaniem i opiniowaniem umów oraz pomocą w negocjacjach.

Postępowanie egzekucyjne

W ramach pomocy w sprawach egzekucyjnych zajmuję się zarówno pomocom dłużnikom, jak i wierzycielom. Prowadzę sprawy mające na calu egzekucję Twoich należności, ale również obronę przed niesłuszną egzekucją.

Obsługa Biznesowa

Oferuję pełną i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych tj. zarówno przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, jak i spółek i innych podmiotów prawa handlowego.

Zajmują się reprezentacją przed Krajowym Rejestrem Sądowym na etapie zakładania spółki oraz jej późniejszej działalności. W ramach stałej obsługi prowadzę bieżące postępowania przed Sądami i innymi instytucjami RP.

W kontaktach z klientem biznesowym kieruję się przede ekonomiką rozwiązań i przejrzystością zasad współpracy. Dysponuję nowoczesnymi narzędziami oraz prowadzę współpracę z innymi Kancelariami celem obsługi Twojej działalności.

Weronika Zielińska Współpraca

Kancelaria współpracuje z adwokatem Piotrem Jankowskim prowadzącym sprawy dla klientów niemieckojęzycznych oraz z elementami prawa niemieckiego.

Honorarium

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu realizacji usługi. Kancelaria podaje wysokość wynagrodzenia po uprzednim spotkaniu z klientem i przedstawieniu stanu sprawy. Zakres współpracy oraz zasady ustalania wysokości honorarium za prowadzenie sprawy są każdorazowo ustalane indywidualnie z Klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. W razie udzielenia porady prawnej, a następnie zleceniu prowadzenia sprawy, kwota wynagrodzenia uiszczona za poradę prawną zaliczana jest na poczet honorarium za prowadzenie sprawy.

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

ryczałtowy – ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
godzinowy – wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na wykonanie zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Kontakt

ul. Kopernika 13/2
70-200 Szczecin
+ 48 511 091 575