Kredyt we frankach

Jedną ze specjalizacji kancelarii adwokackiej adwokat Weroniki Zielińskiej jest obsługa prawna w sprawach dotyczących prawa bankowego, w tym całego szeregu tzw. spraw frankowych. Gwarantujemy najwyższe standardy obsługi prawnej. Adwokat Weronika Zielińska, prowadząca kancelarię w mieście Szczecin, doskonale rozumie zastrzeżenia frankowiczów wobec banków i wie, jak udzielić im kompleksowej pomocy prawnej. Z powodzeniem prowadzi sprawy poszkodowanych przez banki, którzy mają takie zastrzeżenia jak wprowadzanie w błąd przez przedstawicieli banków w sprawia sposobów rozliczania kredytów i nieinformowaniu o ryzyku walutowym, stosowania klauzul abuzywnych, czyli klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, brak zabezpieczenia przed ryzykiem związanym ze zmianą kursów walut, niepoprawne szacowanie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców i wiele innych. Doskonałe zrozumienie podłoża sporu o kredyty we frankach, a także doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw i umiejętność znalezienia sposobów na rozwiązanie problemów sprawiają, że w przypadku wielu klientów udaje się z sukcesem zakończyć wieloletnie spory frankowiczów z bankami.

Kancelaria w Szczecinie

W ramach świadczonych usług kancelaria wnikliwie ocenia zapisy umowy kredytu celem sprawdzenia, czy mogą one zostać uznane za nieważne w postępowaniu sądowym. W niektórych przypadkach już to wystarcza, aby znaleźć odpowiednie podstawy i żądać unieważnienia kredytu we frankach. Innym rozwiązaniem jest na przykład dochodzenie odzyskania nadpłaconych rat, pobranych prowizji oraz kwot ubezpieczeń. Możliwe jest też zarządzenie zwrotu wyłącznie nominalnej kwoty kredytu. Frankowicze, którzy posiadają kredyty indeksowane mogą ubiegać się o obniżenie wysokości rat kredytu, zmniejszenie oprocentowania, jak również mogą domagać się zwrotu nadpłaconych środków. Prawnik po przeanalizowaniu sprawy jest w stanie precyzyjnie doradzić, jakie rozwiązanie jest warte rozważenia w konkretnej sytuacji. Istotne jest przy tym indywidualne traktowanie każdego przypadku, gdyż umowy zawierane przez poszczególne banki z kredytobiorcami znacznie się od siebie różnią. Pewne jest natomiast, że frankowicze mają obecnie realną szansę na zwrot pieniędzy. Między innymi dzięki nowym przepisom, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Choć pozwy przeciwko bankom można składać samodzielnie, to lepiej dochodzić swoich praw z pomocą profesjonalnego wsparcia, jakim jest doświadczonych w sprawach fankowiczów, prawnik. Wszystkie sprawy są załatwiane rzetelnie, sprawnie i możliwie jak najszybciej. Jeżeli interesuje Państwa solidna pomoc frankowiczom to najlepszym wyborem jest prowadzona przez nas kancelaria. Franki szwajcarskie, w których zostały niefortunnie zaciągnięte Państwa kredyty, nie muszą być już dłużej problemem.

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Każdy, kto spłaca kredyt we frankach może wspólnie z adwokat Weroniką Zielińską przeanalizować szanse i możliwe do osiągnięcia korzyści wynikające z wszczęcia postępowania przeciwko bankom. Frankowicze otrzymują kompleksową pomoc prawną, obejmującą zarówno weryfikację dokumentów, jak i reprezentację na każdym etapie postępowania, w tym przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym. Warto przy tym pamiętać, że obowiązują terminy przedawnienia, dlatego nie należy zwlekać z podjęciem odpowiednich działań.

Unieważnienie kredytu frankowego

Unieważnienie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach szwajcarskich to złożony proces, podczas którego nieoceniona jest specjalistyczna wiedza prawnicza. Korzystając z pomocy kancelarii adwokackiej kredytobiorcy, tzw. frankowicze, mają szansę na sprawne i skuteczne unieważnienie zawartej umowy kredytowej. Kancelarie prawne w profesjonalny sposób pomagają frankowiczom przebrnąć przez kolejne etapy tej procedury.

Kredyty we frankach szwajcarskich – na czym polega problem?

Kilkanaście lat temu kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich cieszyły się dużym powodzeniem w Polsce w związku z niższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów złotówkowych. Ich zaletą była również niższa rata oraz większa dostępność dla osób o mniejszej zdolności kredytowej. Kredyty frankowe były zazwyczaj kredytami denominowanymi – oznaczało to, że umowa kredytowa opiewała na kwotę we frankach szwajcarskich, natomiast kredytobiorca otrzymywał środki w polskich złotych, przeliczone zgodnie z kursem z dnia wypłaty.

Największych problemów kredytobiorcom przysporzyła niestabilność kursu franka, którego wzrost automatycznie powodował wzrost kwoty zadłużenia oraz raty kredytu dla osób spłacających kredyt w złotówkach. Dodatkowo stwierdzono, że umowy na kredyty frankowe zawierały niedozwolone zapisy, godzące w interes kredytobiorcy, niekorzystne zasady przeliczania kredytu na złotówki, a przy tym w żaden sposób nie zabezpieczały ich przed ryzykiem wahań kursowych. Frankowicze zgłaszali również, że nie zostali jasno poinformowani o tym ryzyku w momencie podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu.

Pomoc frankowiczom – Szczecin

Jak unieważnić umowę kredytową we frankach? Ze względu na to, że jest to dość skomplikowane, najlepiej udać się do kancelarii zajmującej się frankowiczami, która profesjonalnie przeanalizuje konkretną sytuację. Zadania kancelarii prawnej specjalizującej się w kredycie we frankach w Szczecinie obejmują:

  • analizę umowy kredytowej klienta w celu sprawdzenia, czy zawiera ona niedozwolone klauzule lub jest niezgodna z obwiązującym prawem;
  • ustalenie szkód poniesionych przez kredytobiorcę, wynikających z różnicy między wysokością otrzymanego kredytu a kwotą, którą musi spłacić;
  • złożenie roszczeń do banku, który udzielił kredytu we frankach, dotyczących niedozwolonych postanowień lub nierzetelnego doradztwa;
  • negocjacje ugody z bankiem lub, jeśli okaże się to nieskuteczne, reprezentację klienta w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi.