Prawo Cywilne - Szczecin

Prawo cywilne stanowi jeden z podstawowych obszarów prawa. Jest to prawo prywatne, a jego istota opiera się na regulowaniu stosunków między osobami fizycznymi oraz podmiotami prawnymi tak, aby wzajemne relacje w społeczeństwie przebiegały jak najbardziej harmonijnie oraz określa wynikające z nich prawa i obowiązki stron.

Adwokat prawa cywilnego w Szczecinie – czym się zajmuje?

Prawo cywilne jest dość skomplikowanym obszarem, dlatego warto przyjrzeć się bliżej, w jakich sytuacjach można się zwrócić do adwokata. Służy on fachową radą w takich kwestiach jak:

    • umowy – regulacje prawa cywilnego określają, w jaki sposób należy zawierać i wykonywać postanowienia umów, takich jak np. umowy kupna-sprzedaży, pożyczki lub najmu. Definiują one też zasady, na jakich umowy te są ważne i skuteczne;
    • prawo rodzinne – w tej dziedzinie prawo cywilne określa kwestie dotyczące małżeństwa, praw rodzicielskich lub adopcji. Jego przepisy obejmują również sprawy związane z rozwodami, obowiązkiem alimentacyjnym czy opieką nad dziećmi;
    • prawo spadkowe – formułuje ono zasady dziedziczenia majątku osoby zmarłej, zarówno przez spadkobierców testamentowych, jak i ustawowych;
    • prawo własności – regulacje definiujące prawo do posiadania mienia ruchomego i nieruchomego oraz korzystania z niego, a także zakres ochrony tego prawa.

Przepisy prawa cywilnego określają też zobowiązania osób fizycznych i prawnych, a więc zasady, zgodnie z którymi muszą one wywiązywać się ze swoich ustawowych obowiązków. Wskazują również, jakie środki naprawcze należy podjąć w przypadku niewywiązania się z tych zobowiązań oraz, jakie sankcje w ramach odpowiedzialności cywilnej grożą za naruszenie praw osób trzecich.

Wsparcie adwokackie w dziedzinie prawa cywilnego

Profesjonalne wsparcie adwokackie w sprawach związanych z prawem cywilnym jest niezwykle istotne. Adwokat w Szczecinie, znawca prawa cywilnego, udzieli klientowi porady i pomoże w interpretacji jego ustawowych praw i obowiązków. W razie sporu sądowego adwokat będzie reprezentował klienta przed sądem, zadba o wszelkie procedury oraz koszty sądowe w sprawach cywilnych, takie jak np. opłaty sądowe w sprawach cywilnych lub opłata od apelacji w Szczecinie. Adwokat służy ponadto fachową pomocą w przygotowaniu dokumentów prawnych, takich jak np. umowa lub testament, a także doradzi, jak zabezpieczyć interesy klienta w bardziej skomplikowanych sytuacjach prawnych.