Odpowiedzialność za długi małżonka

Odpowiedzialność za długi małżonka jest zagadnieniem skomplikowanym, ponieważ co do zasady każdy z małżonków dysponuje dwoma masami majątkowymi – osobistą oraz wspólną. Odpowiedzialność za długi małżonka zależy od kilku czynników. Kiedy zatem małżonek odpowiada za długi drugiego małżonka? Czy majątek wspólny podlega egzekucji? Zgoda na zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka Po …

Wspólność majątkowa czy rozdzielność? Poznaj za i przeciw

Jeżeli planujesz wstąpić w związek małżeński to zapewne już wiesz (a jeżeli jeszcze nie wiesz, to musisz wiedzieć), że łączy się to z powstaniem pomiędzy Tobą a przyszłym małżonkiem więzi gospodarczej, która wraz z więzią uczuciową i fizyczną stanowią trzy filary związku małżeńskiego.   Więź gospodarcza oznacza między innymi, że każdy z …